آرشیو برچسب های: بهنمیر

وقوع سیل در شهر بهنمیر۱۳۹۸/۸/۳۰

حضور فرماندار و رئیس راه و ترابری شهرستان بابلسر و اعضای شورای شهر بهنمیر و دهیار گالشکلا در دفتر شهردار بهنمیر بابت بحران سیل در شهر بهنمیر                                                          […]

جلسه ای با روئسای بانکهای شهر بهنمیر۹۸/۰۸/۲۷

جلسه ای با حضور فرماندهی محترم انتظامی بهنمیر جهت برقراری امنیت بیشتر و مطلوب تر منطقه و دادن خدمات بهتر به مردم شهر

جلسه مشترک بین جهاد کشاورزی و شرکت نفت بابلسر۹۸/۰۸/۲۲

جلسه ای با حضور رئیس شرکت نفت آقای نتاج و رئیس جهاد کشاورزی بابلسر آقای رحمانی و رئیس خدمات کشاورزی بهنمیر خانم پور قاسم در خصوص پیگیری سوخت تراکتور های منطقه و نفت مور نیاز کشاورزان

حضور رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در شهر بهنمیر

پیگیری شورای اسلامی شهر بهنمیر بابت تسهیل در گرفتن سند مردم شهر بهنمیر با حضور آقای فتاح رئیس محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

جلسه بابت پیگیری سوخت برای کشاورزان و ادوات کشاورزی

جلسه ای با رئیس فراورده های نفتی و مدیریت جهاد کشاورزی بابلسر جهت پیگیری سوخت ادوات کشاورزی و برای کشاورزان منطقه جهت پمپاژ آب ابرقرار گردید.

جلسه با ریاست فنی و حرفه ای شهرستان بابلسر

جلسه ای باحضور آقای ایمان حسن زاده اندی سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای بابلسر در مورد گسترش مهارتهای فنی و حرفه ای متنوع و جدید در شهر بهنمیر برگزار گردید.