بایگانی برچسب: بهنمیر

عضو جدید شورای اسلامی شهر بهنمیر

بعد از استعفای آقای قدرت کریمیان بهنمیری از عضویت شورای شهر و انتصاب ایشان به سمت شهردار بهنمیر ،آقای محمد حسن نمازی عضو عدالبدل به جای ایشان عضو جدید شورای شهر بهنمیر گردیدند.

شهردار جدید بهنمیر معرفی گردید

جناب آقای قدرت کریمیان بهنمیری با حکم استاندار محترم به سمت شهردار بهنمیر منصوب گردیدند.

ماه مبارک رمضان

روزه ، تمرین کلاس زندگی / درس ایثار و خلوص و بندگی روزه ، زنجیر هوا گسستن است / دیو و بت های درون بشکستن است … فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک