تلفن تماس

۰۱۱۳۵۷۵۴۶۹۳

آدرس

بهنمیر بولوار امام مجتمع تجاری اداری پارس طبقه پنجم واحد ۵۰۶

کد پستی

۴۷۴۴۱۳۷۷۴۴