بایگانی دسته بندی ها درباره بهنمیر

درباره بهنمیر

۱- موقعیت جغرافیایی: درگوشه ای از سرزمین ایران و در این مکان پهناور و زیبا در منطقه ای از شمال ایران جائی که سر سبزی و خوش آب و هوایی آن جذاب قلوب است ، شهر بهنمیر قرار داردکه در همین گستره تاریخ بود که ره آوردهای بسیاربا ارزش و ماندگار به جامعه انسانی پیشکش […]

حقوق شهروندی

شورای شهر و تحقق حقوق شهروندی زندگی اجتماعی بشر و ارتباط و در کنار هم زیستن مردم، حقوق و تکالیفی را هم برای ایشان و هم برای کسانی که از سوی آنها مسئولیت اداره جامعه را عهده دار می شوند، ایجاد می کند که این حقوق به حقوق شهروندی مشهور است و در سال های […]