آرشیو برچسب های: کمیسیون_فرهنگی

اولین نشست کمیته بانوان شورای اسلامی شهر بهنمیر

اولین نشست جهت تشکیل کمیته بانوان در شورای اسلامی شهر بهنمیر در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵

جلسه هشتم کمیسیون فرهنگی شورای شهر

جلسه هشتم کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بهنمیر با محوریت ارائه پیشنهادات در راستای برگزاری و یا پیگیری برنامه های فرهنگی،اجتماعی ،ورزشی و … سال۱۳۹۷ و تدوین تقویم سالانه برگزار شد…