بایگانی برچسب: نت گستر سیمرغ

نشست تعاملی هیات مدیره شرکت نت گستر سیمرغ

نشست تعاملی هیات مدیره شرکت نت گستر سیمرغ با شهردارمحترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر بهنمیر در دفتر شورا روزپنج شنبه ۱۳۹۷/۱/۳۰