بایگانی برچسب: شورای اسلامی بهنمیر

مراسم تقدیر از کارگران زحمتکش شهرداری بهنمیر

طبق مصوبه کمیسیون فرهنگی شورا به مناسبت روز جهانی کاروکارگر در مراسمی با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر از کارگران زحمتکش شهرداری بهنمیر قدردانی شد و از فعالیت ها و زحمات چندین ساله ی آنان تکریم و قدردانی انجام گرفت…

آیین نامه داخلی شورا 

(هئیت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۱۰ /ش/۴/الف مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۳شورای عالی استانها و به استناد ماده(۷۵) اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۸۲- آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر را به شرح زیر تصویب نمود:) ماده ۱-اولین جلسه هردوره  شورای اسلامی شهر ،که در این […]