بایگانی برچسب: بهنمیر،شورای شهر بهنمیر،کوید 19،

بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی شورا از مجموعه خانه بهداشت های بهنمیر

حضور آقای علیرضا جهانی عضو محترم شوای شهر بهنمیر در خانه بهداشت های بهنمیر به پاس تقدیر و عرض خداقوت به بهورزان منطقه شهری بعنوان پیشگامان عرصه سلامت واعضای تیم سلامت در راستای پیشگیری و کنترل بیماری منحوس کوید ۱۹