گلباران مزار شهدا

غبارروبی و گلباران مزار شهدا با حضور مردم و مسئولان شهری