نشست با رئیس اتحادیه خبازان شهرستان بابلسر

بر اساس اظهارات و نگرانی شدید برخی از شهروندان در خصوص عدم کیفیت نان توسط خبازان سطح شهر جلسه ای با  آقای حیدری رئیس اتحادیه خبازان شهرستان بابلسر جهت ارائه توضیحات لازم  برقرار گردید.