عید سعید غدیر خم

غدیر یعنی : کسانی که عقب مانده اند برسند و کسانی که جلو رفته اند برگردند تا ابد با ولایت و امامت حرکت کنند و این درسی است ابدی برای تمام بشریت از صدر اسلام تا ابد