دیدار شهردار با اعضای شوای اسلامی شهر بهنمیر

دیدار شهردار با اعضای شورای اسلامی شهر بهنمیر بمناسبت فرا رسیدن سالگرد تاسیس نهاد مردمی شورا که یادآور تحقق امر مشارکت حداکثری مردم در تعیین سرنوشت خود و جامعه است.