دعوت از شهردار بهنمیر

در جلسه مشترک اعضای محترم شورای اسلامی شهر بهنمیر و شهردار محترم در مورد قرارداد با سرمایه گذار پارک میرود وجمع آوری مطلوبتر زباله سطح شهر و پیگیری جاده ساحلی بحث و گفتگو شد.