جلسه در مورد تیر برق های بولوار امام خمینی

جلسه مشترک بین شهردار و هیئت همراه و پیمانکار و نماینده سازمان دهیاری و شهرداری های استان بابت سوالات اعضای محترم شورای شهر در مورد نحوه عقد قرارداد واجرای استاندارد تیر برق های بولوار امام خمینی