جلسه شورای اسلامی شهر با شهردار بهنمیر

در جلسه روز چهار شنبه 24 / 2 /99 در دفتر شورای اسلامی شهر بهنمیر با حضور آقای کریمیان شهردار بهنمیر موضوعاتی به شرح ذیل مطرح گردید.

1- آخرین نتایج تنظیم قرارداد با سرمایه گذار میرود

2-آمار پروژه های پیش بینی شده سال جاری

3-آخرین وضعیت جاده ساحلی