جلسه رئیس شورای شهر در خصوص حل مشکل سوخت ادوات کشاورزی

این جلسه با حضور بخشدار، رئیس شورا ی شهر ،رئیس جهادکشاورزی بهنمیر و نتاج ریاست محترم شرکت نفت شهرستان بابلسر در بخشداری بهنمیر برگزار گردید. در این جلسه در خصوص افزایش سهمیه سوخت ادوات کشاورزی و نحوه توزیع آن به بحث و گفتگو پرداختند .