جلسه با شهردار و روسای ادارات

جلسه اعضای شورای اسلامی شهر بهنمیر با روسای ادارات آب و فاضلاب ،برق وفرماندهی انتظامی در مورد پیگیری مشکلات شهر بهنمیر