جلسه با رئیس پلیس راهور شهرستان بابلسر

جلسه شورای اسلامی شهر بهنمیر با جناب سرهنگ پور علی رئیس پلیس راهور شهرستان بابلسر در مورد نقاط حادثه خیز و دوربین کنترل سرعت شهر بهنمیر