انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر بهنمیر

اعضای هیئت رئیسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بهنمیر برای سومین سال فعالیت،با برگزاری انتخابات به شرح ذیل مشخص شدند.

آقای حیدر تیرگر  به عنوان رئیس

آقای ابراهیم ملاآقایی به عنوان نائب رئیس

آقای علیرضا جهانی به عنوان منشی

آقای امرالدین جهانی  به عنوان عضو

آقای محمد حسن نمازی به عنوان عضو